Pompy głębinowe

Pompy głębinowe to maszyny wirowe, które są przeznaczone do pompowania wody z większych głębokości. Elementem roboczym pomp głębinowych jest zwykle zespół wirników łopatkowych, których zadaniem jest maksymalizacja momentu pędu cieczy. Pompy głębinowe są zbudowane w taki sposób, że mogą wykonywać pracę w wodzie, co jest czynnikiem koniecznym w przypadku wykorzystywania tych urządzeń w studniach głębinowych.

Pompy (więcej…)